Akce týdne

Každý týden speciální sleva na minimálně 6 výrobků, to nemůžete vynechat!

 Objednané zboží Vám doručíme za 3 – 5 dní!

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání. Po 12 hodinové době prodávající začne objednávku vyřizovat a kupující bude o tom informován elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanoveními zák. č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě, oznámení od odstoupení od koupě není možné zaslat elektronickou formou pouze popřípadě e-mailem. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. V takovém případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje, a to písemně, oznámit to prodávajícímu elektronickou poštou a vrátit zboží na vlastní náklady prodávajícímu bez závad a v původním obalu. Prodávající se zavazuje převzít zboží a po zkontrolování vráceného zboží neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku.

 3. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu SK Shop s.r.o., Štúrovo, Komenského 317/135, 943 01. Při vrácení zasílejte prosím zboží nepoužité, nepoškozené včetně přiložené dokumentace, příslušenství apod. v původním obalu. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky. Při odstoupení od smlouvy zákazník nese veškeré poštovné náklady na vrácení zboží. Zboží nezasílejte na dobírku, takové zásilky nepřebíráme.

 4. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zásilky. Finanční prostředky se vracejí na číslo účtu uvedené kupujícím v odstoupení od koupě.

 5. Podle ust. § 7 odst. 6 písm. f) zákona č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím. Takovým zbožím je například i generátor - elektrocentrála, do kterého po dodání spotřebitel nalije a natankuje olej, benzín. Tzn., že při koupi generátoru spotřebitel nemůže v žádném případě odstoupit od smlouvy, může si uplatnit jen reklamaci ve smyslu příslušných právních předpisů.

 6. Upozorňujeme kupujících, že zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů upravuje práva spotřebitelů, přičemž spotřebitelům podle § 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. To znamená, že právo odstoupit od smlouvy přísluší pouze zákazníkům spotřebitelům, t. j. fyzickým osobám nepodnikatelem.

kategorie

   MOŽNOST DORUČENÍ ZDARMA

   Doprava kurýrem je 119 Kč ale v případě objednávky nad 1690 Kč je zdarma!

    V každém případě se platí kurýrovi
   v hotovosti nebo kartou, takto si vždy
   v bezpečí!

   TOP produkty
   WebShop System