Akce týdne

Každý týden speciální sleva na minimálne 6 výrobku, to nemužeš vynechat !

 Objednané zboží ti doručíme za 3 – 5 dní!

Zásady vrácení peněz

Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, oznámenie od odstúpenie od kúpy nie je možné zaslať elektronickou formou iba poprípade e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje, a to písomne, oznámiť to predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad a v pôvodnom obale. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a po skontrolovaní vráteného tovaru bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu.

3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu SK Shop s.r.o., Štúrovo, Komenského 317/135, 943 01 Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, nepoškodený vrátane priloženej dokumentácie, príslušenstva a pod. v pôvodnom obale. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša všetky poštovné náklady na vrátenie tovaru. Tovar nezasielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme.

4. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky. Finančné prostriedky sa vracajú na číslo účtu uvedené kupujúcim v odstúpení od kúpy.

5. Podľa ust. § 7 ods. 6 písm. f) zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Takýmto tovarom je napríklad aj generátor – elektrocentrála, do ktorého po dodaní spotrebiteľ naleje a natankuje olej, benzín. Tzn. , že pri kúpe generátora spotrebiteľ nemôže v žiadnom prípade odstúpiť od zmluvy, môže si uplatniť len reklamáciu v zmysle príslušných právnych predpisov.

6. Upozorňujeme kupujúcich, že zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje práva spotrebiteľov, pričom spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z .o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. To znamená, že právo odstúpiť od zmluvy prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom.

 

kategorie

   MOŽNOST DORUČENÍ ZDARMA

   Doprava kurýrem je 109 Kč ale v případě objednávky nad 1690 Kč je zdarma!

    V každém případě se platí kurýrovi
   v hotovosti nebo kartou, takto si vždy
   v bezpečí!

   TOP produkty
   WebShop System